Main menu

Konsument a rynek - marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

Kontakt

Komitet Organizacyjny:
dr Wiesław Szopiński
dr Kazimierz Cyran
dr Piotr Cyrek
dr Sławomir Dybka


Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Ekonomii
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
35-601 Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej 2
tel. (17) 872 16 15    fax: (17) 872 16 15
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje

 Terminy:

 • wniesienie opłaty za udział w konferencji (1050 zł za pobyt z dwoma noclegami bądź 950 zł za pobyt z jednym noclegiem) do 30.03.2015
 • przesłanie referatu do 30.03.2015

Artykuły opublikowane zostaną w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego wydawanych na Wydziale Ekonomii (aktualnie 7 pkt)

Termin i miejsce konferencji: 

Konferencja odbędzie się w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie k. Przemyśla (37-741 Krasiczyn 179). Rejestracja i zakwaterowanie uczestników zaplanowane są w niedzielę 13.09 od godz. 16:00 (dla osób przyjeżdżających w niedzielę) oraz w poniedziałek 14.09 od godz. 8:00 (dla osób przyjeżdżających w poniedziałek).

Koszt uczestnictwa: 

Opłata za udział w Konferencji wynosi 1050 zł i obejmuje: zakwaterowanie (2 noclegi),  udział w imprezach towarzyszących, wyżywienie (od kolacji 13.09 do obiadu dn. 15.09), materiały konferencyjne, w tym koszt publikacji. Istnieje możliwość udziału w konferencji przy skorzystaniu z jednego noclegu (14-15.09). W takim przypadku opłata wynosi 950 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
Numer konta: 25 9162 0000 2001 0012 3767 0001
Z dopiskiem w tytule przelewu: Konsument a rynek, imię i nazwisko uczestnika

 

Ramowy program konferencji (może ulec zmianie)

Niedziela, 13 września

16:00 – 23:00 - zakwaterowanie uczestników
18:00 – 21:00 - kolacja w plenerze

Poniedziałek, 14 września

7:30 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 9:30 – uroczyste otwarcie Konferencji
9:30 – 11:00 – sesja plenarna
11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – I sesja + II sesja tematyczna (prezentacje tez referatów)
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 18:30 – wyjazd studyjny – spotkanie z przedstawicielami praktyki gospodarczej w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla oraz zwiedzanie Przemyśla
19:00 – uroczysta kolacja

Wtorek, 15 września

8:00 – 9:30 – śniadanie
9:30 – 11:00 – III sesja + IV sesja tematyczna (prezentacje tez referatów)
11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – sesja plenarna oraz podsumowanie konferencji
13:00 – 14:00  obiad i wyjazd uczestników konferencji

Szczegółowy program konferencji do pobrania.

 

 Rada Programowa Konferencji 

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Sylwester Makarski - Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG - Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr hab. Maria Grzybek, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz - Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojciech Materna - Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
 • prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Edyta Rudawska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Iga Rudawska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Adam Sagan, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Aniela Styś - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Stanisław Sudoł - prof. honoris causa WSM w Warszawie
 • dr hab. Teresa Taranko, prof SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz naukowy: dr Grzegorz Hajduk

 

 Instrukcja przygotowania artykułu:  

Folder do pobrania:

 

Zakres tematyczny

 

Zakres tematyczny:

 

Digitalizacja jako zjawisko rynkowe

 • Kierunki zmian w obszarze zarządzania marketingowego
 • Rozwój kanałów marketingowych
 • Handel elektroniczny a tradycyjny
 • Budowanie marki
 • Kształtowanie lojalności
 • E-produkty, e-usługi

Zmiany zachowań konsumentów w dobie digitalizacji rynku

 • Tendencje zmian w konsumpcji
 • Współczesne modele decyzyjne i zakupowe
 • Konsument konserwatywny a nowoczesny
 • Relacje z klientami i lojalność w dobie digitalizacji rynku
 • Luka technologiczna i dysproporcje rozwojowe jako determinanty konsumpcji
 • Wpływ technologii na zmiany zachowań konsumentów
 • Serwicyzacja konsumpcji

Rozwój metod i narzędzi marketingowych w warunkach cyfryzacji

 • Rozwój kanałów marketingowych
 • Marketing internetowy i mobilny
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe
 • Formy i metody komunikacji marketingowej
 • Rozwój logistyki marketingowej
 • Wielokanałowość jako sposób dotarcia do klienta

Weź udział

  PATRONAT:            PARTNERZY:   
rektorUR     herb        LOGO przemysl                  podkarpackie     gospodarka  
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Marszałek Województwa Podkarpackiego Prezydent Przemyśla   Województwo Podkarpackie Gospodarka Podkarpacka

 

 

OGRANIZATORZY:

  logo katedra                                klaster logo