Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: