Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

Informacje 

Terminy:

 • wniesienie opłaty za udział w konferencji (1050 zł za pobyt z dwoma noclegami bądź 950 zł za pobyt z jednym noclegiem) do 30.03.2015
 • przesłanie referatu do 30.03.2015

Artykuły opublikowane zostaną w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego wydawanych na Wydziale Ekonomii (aktualnie 7 pkt)

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie k. Przemyśla (37-741 Krasiczyn 179). Rejestracja i zakwaterowanie uczestników zaplanowane są w niedzielę 13.09 od godz. 16:00 (dla osób przyjeżdżających w niedzielę) oraz w poniedziałek 14.09 od godz. 8:00 (dla osób przyjeżdżających w poniedziałek).

Koszt uczestnictwa: 

Opłata za udział w Konferencji wynosi 1050 zł i obejmuje: zakwaterowanie (2 noclegi),  udział w imprezach towarzyszących, wyżywienie (od kolacji 13.09 do obiadu dn. 15.09), materiały konferencyjne, w tym koszt publikacji. Istnieje możliwość udziału w konferencji przy skorzystaniu z jednego noclegu (14-15.09). W takim przypadku opłata wynosi 950 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
Numer konta: 25 9162 0000 2001 0012 3767 0001
Z dopiskiem w tytule przelewu: Konsument a rynek, imię i nazwisko uczestnika

 

Ramowy program konferencji (może ulec zmianie)

Niedziela, 13 września

16:00 – 23:00 – zakwaterowanie uczestników
18:00 – 21:00 – kolacja w plenerze

Poniedziałek, 14 września

7:30 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 9:30 – uroczyste otwarcie Konferencji
9:30 – 11:00 – sesja plenarna
11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – I sesja + II sesja tematyczna (prezentacje tez referatów)
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 18:30 – wyjazd studyjny – spotkanie z przedstawicielami praktyki gospodarczej w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla oraz zwiedzanie Przemyśla
19:00 – uroczysta kolacja

Wtorek, 15 września

8:00 – 9:30 – śniadanie
9:30 – 11:00 – III sesja + IV sesja tematyczna (prezentacje tez referatów)
11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 13:00 – sesja plenarna oraz podsumowanie konferencji
13:00 – 14:00 – obiad i wyjazd uczestników konferencji

Szczegółowy program konferencji do pobrania.

 

 Rada Programowa Konferencji 

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Sylwester Makarski – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr hab. Maria Grzybek, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojciech Materna – Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
 • prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Edyta Rudawska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Iga Rudawska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Adam Sagan, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Aniela Styś – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Stanisław Sudoł – prof. honoris causa WSM w Warszawie
 • dr hab. Teresa Taranko, prof SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz naukowy: dr Grzegorz Hajduk

 

 Instrukcja przygotowania artykułu: 

Folder do pobrania:

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: