Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

KAR 2005

Konferencja Naukowa
„KONSUMENT A RYNEK – Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości”

Iwonicz Zdrój,
26-28 czerwiec 2005

Miejsce i termin konferencji:

Sanatorium Uzdrowiskowe WISŁA IWOPOL
26-28 czerwca 2005
Iwonicz Zdrój, ul. Ks. J. Rąba 24

Rada Programowa Konferencji

prof. dr hab. Sylwester Makarski,
Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Mirosław Łaguna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
doc. dr hab. Martin Mizla
Uniwersytet w Bratysławie
prof. Małgorzata Niepokulczycka
prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Sylwester Makarski – przewodniczący
dr Bogdan Wierzbiński
dr Piotr Cyrek
dr Grzegorz Hajduk – sekretarz
Zakres tematyczny konferencji

Jakość w koncepcji marketingu-mix
Jakość narzędziem walki o konsumenta
Jakość przesłanką decyzji nabywców

W dniach 26-28 czerwca 2005 gościliśmy w Iwoniczu Zdroju ponad 80 przedstawicieli świata nauki oraz innych dostojnych gości zainteresowanych tematyką konferencji, jak również reprezentantów najważniejszych regionalnych mediów. Zarówno poziom merytoryczny obrad jak i organizacji całego przedsięwzięcia, dało nam – organizatorom wiele powodów do satysfakcji.

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: