Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

KAR 2007

Zakres tematyczny konferencji
•    Uwarunkowania i efekty lojalności
•    Budowanie partnerstwa w biznesie
•    Kształtowanie lojalnych postaw w praktyce
•    Satysfakcja klientów źródłem lojalności
Rada Programowa Konferencji
prof. dr hab. Sylwester Makarski – Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Alicja Kusińska – Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
doc. dr hab. Martin Mizla – Uniwersytet w Bratysławie
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stanisław Sroka – Prezes TRANSSYSTEM S.A.
prof. dr hab. Aniela Styś – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Komitet organizacyjny
dr Wiesława Kuźniar
dr Grzegorz Hajduk – Sekretarz Konferencji
dr Piotr Cyrek

Miejsce i termin konferencji:
Obiekty sanatorium „DEDAL” w Polańczyku
24-26 czerwca 2007

W dniach 24-26 czerwca 2007 gościliśmy w Polańczyku ponad 80 przedstawicieli 22 ośrodków naukowych oraz innych dostojnych gości zainteresowanych tematyką konferencji. Celem konferencji była prezentacja aktualnych wyników badań nad uwarunkowaniami i przesłankami lojalności oraz organizacyjnymi aspektami kształtowania lojalności. Obrady odbywały się w formie sesji plenarnej, trzech debat i dyskusji panelowych. Trafność wyboru tematyki konferencji potwierdzona została zarówno poprzez szerokie zainteresowanie ze strony świata nauki tą inicjatywą, jak i wysoki poziom merytoryczny obrad w trakcie konferencji, co daje nam – organizatorom – wiele powodów do satysfakcji.

W związku z konferencją zostały wydane dwie publikacje:
Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec 2007, pod redakcją naukową Sylwestra Makarskiego
oraz Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, pod redakcją Sylwestra Makarskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: