Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

KAR 2009

W 2009 r. mieliśmy okazję organizować konferencję pt. „KONSUMENT A RYNEK – Efekty działań marketingowych”.

W dniach 28-30 czerwca gościliśmy w Iwoniczu blisko 80 przedstawicieli świata nauki. Zarówno poziom merytoryczny obrad jak i organizacji całego przedsięwzięcia, dał nam – organizatorom wiele powodów do satysfakcji. Zebraliśmy sporo przychylnych opinii i pozytywnych recenzji ze strony uczestników konferencji.

Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele następujących ośrodków naukowych:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 • Keele University
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W gronie dostojnych gości znaleźli się również: 

 • dr hab. Aleksander BOBKO prof. UR – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą; 
 • dr hab. Grzegorz ŚLUSARZ prof. UR, Dziekan Wydziału Ekonomii; 
 • Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój; 
 • Stanisław Sroka  – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny firmy Transsystem. 

Zakres tematyczny konferencji 

Blok I – Uwarunkowania skuteczności marketingu 

 • Ekonomiczne determinanty skuteczności działań marketingowych
 • Innowacje w zarządzaniu marketingiem
 • Integracja działań marketingowych

Blok II – Ocena efektów stosowania marketingu 

 • Metody pomiaru efektów działań marketingowych
 • Ocena skuteczności marketingu
 • Ocena efektywności marketingu

Rada Programowa Konferencji:
prof. dr hab. Sylwester Makarski, Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Alicja Kusińska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
doc. dr hab. Martin Mizla, Uniwersytet w Bratysławie
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Aniela Styś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie             

Komitet organizacyjny
dr Grzegorz Hajduk – przewodniczący
dr Sławomir Dybka
dr Wiesław Szopiński
dr Piotr Cyrek

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: