Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

Kontakt

Komitet Organizacyjny:
dr Wiesław Szopiński
dr Kazimierz Cyran
dr Piotr Cyrek
dr Sławomir Dybka

Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
35-601 Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej 2
tel. (17) 872 16 15    fax: (17) 872 16 15
e-mail: konferencja@kar.edu.pl

    PATRONAT:

    PARTNERZY:

    OGRANIZATORZY: