Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

KAR 2009

W 2009 r. mieliśmy okazję organizować konferencję pt. „KONSUMENT A RYNEK – Efekty działań marketingowych”.

W dniach 28-30 czerwca gościliśmy w Iwoniczu blisko 80 przedstawicieli świata nauki. Zarówno poziom merytoryczny obrad jak i organizacji całego przedsięwzięcia, dał nam – organizatorom wiele powodów do satysfakcji. Zebraliśmy sporo przychylnych opinii i pozytywnych recenzji ze strony uczestników konferencji.

Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele następujących ośrodków naukowych:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 • Keele University
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W gronie dostojnych gości znaleźli się również: 

 • dr hab. Aleksander BOBKO prof. UR – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą; 
 • dr hab. Grzegorz ŚLUSARZ prof. UR, Dziekan Wydziału Ekonomii; 
 • Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój; 
 • Stanisław Sroka  – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny firmy Transsystem. 

Zakres tematyczny konferencji 

Blok I – Uwarunkowania skuteczności marketingu 

 • Ekonomiczne determinanty skuteczności działań marketingowych
 • Innowacje w zarządzaniu marketingiem
 • Integracja działań marketingowych

Blok II – Ocena efektów stosowania marketingu 

 • Metody pomiaru efektów działań marketingowych
 • Ocena skuteczności marketingu
 • Ocena efektywności marketingu

Rada Programowa Konferencji:
prof. dr hab. Sylwester Makarski, Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Alicja Kusińska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
doc. dr hab. Martin Mizla, Uniwersytet w Bratysławie
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Aniela Styś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie             

Komitet organizacyjny
dr Grzegorz Hajduk – przewodniczący
dr Sławomir Dybka
dr Wiesław Szopiński
dr Piotr Cyrek

KAR 2007

Zakres tematyczny konferencji
•    Uwarunkowania i efekty lojalności
•    Budowanie partnerstwa w biznesie
•    Kształtowanie lojalnych postaw w praktyce
•    Satysfakcja klientów źródłem lojalności
Rada Programowa Konferencji
prof. dr hab. Sylwester Makarski – Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Alicja Kusińska – Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
doc. dr hab. Martin Mizla – Uniwersytet w Bratysławie
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stanisław Sroka – Prezes TRANSSYSTEM S.A.
prof. dr hab. Aniela Styś – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Komitet organizacyjny
dr Wiesława Kuźniar
dr Grzegorz Hajduk – Sekretarz Konferencji
dr Piotr Cyrek

Miejsce i termin konferencji:
Obiekty sanatorium „DEDAL” w Polańczyku
24-26 czerwca 2007

W dniach 24-26 czerwca 2007 gościliśmy w Polańczyku ponad 80 przedstawicieli 22 ośrodków naukowych oraz innych dostojnych gości zainteresowanych tematyką konferencji. Celem konferencji była prezentacja aktualnych wyników badań nad uwarunkowaniami i przesłankami lojalności oraz organizacyjnymi aspektami kształtowania lojalności. Obrady odbywały się w formie sesji plenarnej, trzech debat i dyskusji panelowych. Trafność wyboru tematyki konferencji potwierdzona została zarówno poprzez szerokie zainteresowanie ze strony świata nauki tą inicjatywą, jak i wysoki poziom merytoryczny obrad w trakcie konferencji, co daje nam – organizatorom – wiele powodów do satysfakcji.

W związku z konferencją zostały wydane dwie publikacje:
Handel Wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec 2007, pod redakcją naukową Sylwestra Makarskiego
oraz Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, pod redakcją Sylwestra Makarskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007

KAR 2005

Konferencja Naukowa
„KONSUMENT A RYNEK – Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości”

Iwonicz Zdrój,
26-28 czerwiec 2005

Miejsce i termin konferencji:

Sanatorium Uzdrowiskowe WISŁA IWOPOL
26-28 czerwca 2005
Iwonicz Zdrój, ul. Ks. J. Rąba 24

Rada Programowa Konferencji

prof. dr hab. Sylwester Makarski,
Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Mirosław Łaguna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
doc. dr hab. Martin Mizla
Uniwersytet w Bratysławie
prof. Małgorzata Niepokulczycka
prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów
prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Sylwester Makarski – przewodniczący
dr Bogdan Wierzbiński
dr Piotr Cyrek
dr Grzegorz Hajduk – sekretarz
Zakres tematyczny konferencji

Jakość w koncepcji marketingu-mix
Jakość narzędziem walki o konsumenta
Jakość przesłanką decyzji nabywców

W dniach 26-28 czerwca 2005 gościliśmy w Iwoniczu Zdroju ponad 80 przedstawicieli świata nauki oraz innych dostojnych gości zainteresowanych tematyką konferencji, jak również reprezentantów najważniejszych regionalnych mediów. Zarówno poziom merytoryczny obrad jak i organizacji całego przedsięwzięcia, dało nam – organizatorom wiele powodów do satysfakcji.

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: