Konsument a rynek – marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych

Zakres tematyczny

 

Digitalizacja jako zjawisko rynkowe

 • Kierunki zmian w obszarze zarządzania marketingowego
 • Rozwój kanałów marketingowych
 • Handel elektroniczny a tradycyjny
 • Budowanie marki
 • Kształtowanie lojalności
 • E-produkty, e-usługi

Zmiany zachowań konsumentów w dobie digitalizacji rynku

 • Tendencje zmian w konsumpcji
 • Współczesne modele decyzyjne i zakupowe
 • Konsument konserwatywny a nowoczesny
 • Relacje z klientami i lojalność w dobie digitalizacji rynku
 • Luka technologiczna i dysproporcje rozwojowe jako determinanty konsumpcji
 • Wpływ technologii na zmiany zachowań konsumentów
 • Serwicyzacja konsumpcji

Rozwój metod i narzędzi marketingowych w warunkach cyfryzacji

 • Rozwój kanałów marketingowych
 • Marketing internetowy i mobilny
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe
 • Formy i metody komunikacji marketingowej
 • Rozwój logistyki marketingowej
 • Wielokanałowość jako sposób dotarcia do klienta

PATRONAT:

PARTNERZY:

OGRANIZATORZY: